Plant DNA Isolation Kit

  • Plant DNA Isolation Kit

    Plant DNA Isolation Kit

    Detta kit använder en enda DNA-kolonn som specifikt kan binda DNA, Foregene-proteas och ett unikt buffersystem, vilket förenklar reningen av genomiskt växt-DNA väsentligt. Högkvalitativt genomiskt DNA kan erhållas inom 30 minuter, vilket undviker nedbrytning av genomiskt DNA.

    Det enda DNA-kiselgelmembranet som används i spinnkolonnen är Foregens unika nya material, som effektivt och specifikt kan binda till DNA och maximera avlägsnandet av RNA, orenhetsproteiner, joner, polysackarider, polyfenoler och andra organiska föreningar.