SARS-CoV-2 antigen test (kolloidalt guld)

  • SARS-CoV-2 Antigen Test Kit(Colloidal Gold)

    SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (kolloidalt guld)

    SARS-CoV-2-antigen-testet är avsett för kvalitativ detektion av kärnkapsidproteinantigen från SARS-CoV-2 i nasofaryngeal (NP) och nasal (NS) pinne, och salivprover direkt från individer och är ett hjälpmedel för snabb diagnos av patienter med misstänkt SARS-CoV-2-infektion.