Animal Total RNA Isolation Kit

  • Animal Total RNA Isolation Kit

    Animal Total RNA Isolation Kit

    Satsen använder spinnkolonnen och formeln som utvecklats av Foregene, som effektivt kan extrahera totalrenhet med hög renhet och hög kvalitet från olika djurvävnader. Den tillhandahåller DNA-rengöringskolonnen som enkelt kan ta bort genomiskt DNA från supernatanten och vävnadslysatet. Enbart RNA-kolumn kan effektivt binda RNA. Satsen kan bearbeta ett stort antal prover samtidigt.

    Hela systemet innehåller inte RNase, så det renade RNA kommer inte att brytas ned. Buffer RW1 och Buffer RW2 kan säkerställa att det erhållna RNA inte förorenas av protein, DNA, joner och organiska föreningar.