Plant Total RNA Isolation Kit

  • Plant Total RNA Isolation Kit

    Plant Total RNA Isolation Kit

    Satsen använder spinnkolonnen och formeln som utvecklats av Foregene, som effektivt kan extrahera totalrenhet med hög renhet och hög kvalitet från olika växtvävnader med låg polysackarider och polyfenoler. För växtprover med högt innehåll av polysackarider eller polyfenoler rekommenderas att använda Plant Total RNA Isolation Plus Kit för att få bättre RNA-extraktionsresultat. Satsen tillhandahåller DNA-rengöringskolonnen som enkelt kan ta bort genomiskt DNA från supernatanten och vävnadslysatet. Enbart RNA-kolumn kan effektivt binda RNA. Satsen kan bearbeta ett stort antal prover samtidigt.

    Hela systemet innehåller inte RNase, så det renade RNA kommer inte att brytas ned. Buffer PRW1 och Buffer PRW2 kan säkerställa att det erhållna RNA inte förorenas av protein, DNA, joner och organiska föreningar.