Lnc-RT Heroᵀᴹ I (med gDNase) (Super Premix för första sträng cDNA-syntes från IncRNA)

  • Lnc-RT Heroᵀᴹ I(With gDNase)(Super Premix for first-strand cDNA synthesis from lncRNA)

    Lnc-RT Heroᵀᴹ I (med gDNase) (Super Premix för första-strängs cDNA-syntes från lncRNA)

    Lnc-RT hjälteTM I (With gDNase) är ett omvänd transkriptionssystem speciellt utvecklat för lncRNA för att snabbt ta bort genomisk DNA-kontaminering. 5 × gDNase Mix kan snabbt ta bort det återstående genomet i RNA vid 42 ° C i 2 minuter, vilket effektivt undviker störning av genomet på qPCR-resultat.

    5 × L-RT HeroTM Mixen innehåller Foregene LncRNA-omvänd transkriptas speciellt utvecklat av Foregene, som är en ny typ av omvänd transkriptas speciellt för lncRNA och andra långa RNA-komplexa mallar, med starkare RNA-affinitet och högre reverseringsinspelningseffektivitet. Det optimerade systemet gör omvänd transkriptionshastighet snabbare och kan enkelt transkribera RNA-mallar med högt GC-innehåll och komplex sekundär struktur. Den första sträng-cDNA-syntesen kan slutföras vid 42 ° C på 15 minuter.