Zebra Fish Direct PCR-kit

  • Zebra Fish Direct PCR Kit

    Zebra Fish Direct PCR-kit

    Detta kit använder ett unikt lysbuffersystem för att snabbt frigöra genomiskt DNA från zebrafiskar och andra sötvattensfiskvävnader, svansfenor eller fiskäggsprover för PCR-reaktioner, så det är särskilt lämpligt för storskalig genetisk testning. Processen för att frigöra genomiskt DNA från lysbufferten är avslutad inom 10-30 minuter vid 65 ° C. Inga andra processer såsom avlägsnande av protein och RNA krävs, och det frigjorda spår-DNA kan användas som en mall för PCR-reaktion.

    2 × PCR EasyTM Mix har stark tolerans mot PCR-reaktionshämmare och kan använda lysatet från provet för att testas som en mall för effektiv och specifik förstärkning. Detta reagens innehåller ForegeneD-Taq DNAPolymeras, dNTP, MgCl2, reaktionsbuffert, PCR-optimerare och stabilisator. Används i kombination med lysbufferten kan snabbt och enkelt upptäcka prover, och har egenskaperna med hög känslighet, stark specificitet och god stabilitet.

    D-Taq DNA-polymeras är ett DNA-polymeras speciellt utvecklat av Foregene för direkta PCR-reaktioner. D-Taq DNA-polymeras har stark tolerans mot en mängd PCR-reaktionshämmare och kan effektivt förstärka spårmängder av DNA i olika komplexa reaktionssystem och amplifieringshastigheten kan nå 2Kb / min, vilket är särskilt lämpligt för direkt PCR-reaktion.