ForeSNP Genotyping Kit

  • ForeSNP Genotyping Kit

    ForeSNP Genotyping Kit

    Competitive Allele Specific PCR (Competitive Allele Specific PCR) -teknologi är en ny typ av alleltypningsmetod. Denna metod behöver inte syntetisera specifika sonder för varje SNP och inDel, men behöver bara två par unika universella sonder för att uppnå korrekt typning av genomiska DNA-prover. Genom att analysera intensiteten och förhållandet mellan den slutliga fluorescenssignalen bestäms genotypen automatiskt och klustereffekten visas visuellt. Denna metod har kort detektionstid, låg reagenskostnad, hög detektionsnoggrannhet och kan användas för molekylär markörassisterad avel, QTL-positionering, genetisk marköridentifiering och andra experiment med molekylärbiologi med stor provvolym.