Plant Leaf Direct PCR Kit

  • Plant leaf Direct PCR kit

    Plant leaf Direct PCR-kit

    Denna produkt använder ett unikt lyseringsbuffersystem för att lysera växtblad. Lysatet kan användas som en mall utan rening. Primers kan läggas till och PCR-mixen i detta kit kan användas för förstärkning.