Plant Leaf Direct PCR Plus-kit

  • Plant leaf Direct PCR Plus kit

    Plant leaf Direct PCR Plus-kit

    Denna produkt använder ett unikt lyseringsbuffersystem för att lysera växtblad. Lysatet kan användas som en mall utan rening. Efter tillsats av primers kan PCR-mixen i detta kit användas för förstärkning.