Plant Seed Direct PCR Kit I

  • Plant Seed Direct PCR Kit I/II

    Plant Seed Direct PCR Kit I / II

    Detta kit använder ett unikt lyseringsbuffersystem för att lysera växtfrön. Lysatet kan användas som en mall utan rening. Efter tillsats av primers kan PCR-mixen i detta kit användas för förstärkning.