Animal Tissue DNA Isolation Kit

  • Animal Tissue DNA Isolation Kit

    Animal Tissue DNA Isolation Kit

    Detta kit använder en enda DNA-kolonn som specifikt kan binda DNA, Foregene-proteas och ett unikt buffersystem. Högkvalitativt genomiskt DNA kan extraheras från olika odlade celler och djurvävnader inom 30 till 50 minuter.

    Det enda DNA-kiselgelmembranet som används i spinnkolonnen är Foregene unika nya material, som effektivt och specifikt kan binda till DNA och maximera avlägsnandet av RNA, orenhetsproteiner, joner och andra organiska föreningar i celler. 5-80μg genomiskt DNA av hög kvalitet kan renas från 10-50 mg vävnad.