Cell Direct RT-qPCR-kit

  • Cell Direct RT qPCR Kit

    Cell Direct RT qPCR-kit

    Detta kit använder ett unikt lyseringsbuffersystem som snabbt kan frigöra RNA från odlade cellprover för RT-qPCR-reaktioner, vilket eliminerar den tidskrävande och mödosamma RNA-reningsprocessen. RNA-mallen kan erhållas på bara 7 minuter. 5 × Direct RT Mix och 2 × Direct qPCR Mix-SYBR reagens som tillhandahålls av satsen kan snabbt och effektivt få kvantitativa PCR-resultat i realtid.

    5 × Direct RT Mix och 2 × Direct qPCR Mix-SYBR har stark hämmartolerans och lysatet av proverna kan användas som mall för RT-qPCR direkt. Detta kit innehåller det unika RNA-högaffinitetsforegene omvänt transkriptas och Hot D-Taq DNA-polymeras, dNTP, MgCl2, reaktionsbuffert, PCR-optimerare och stabilisator.