27 april 2022.Foregene lab reagents har framgångsrikt anlänt till distributören i Dubai.Genom att bryta avståndet mellan tid, rum, nationella gränser och epidemin, förberedde kunden speciellt lanseringsceremonin för varumärkessamarbete för Foregene!

Foregene har åtagit sig att göra globala molekylärbiologiska experiment enklare och snabbare!Vi följer alltid affärsfilosofin om kunden först, pragmatisk innovation och strävan efter excellens, optimerar kontinuerligt produktkvaliteten och ger kunderna kostnadseffektiva, stabila och pålitliga produkter och tjänster.

tydrtf (1)
tydrtf (3)
tydrtf (2)
tydrtf (4)
tydrtf (5)

Foregene är specialiserad på molekylärbiologiska laboratoriereagenser FoU, tillverkning och marknadsföring, som har etablerats av välkända forskare från Yale universitet och ledningsteam som äger mer än 20 års erfarenhet av life science-industrin.

Foregene produktlinje inkluderarRNA-isoleringsserie,DNA-isoleringsserie,RT/RT-PCR-serien,direkt PCR-serie,PCR Mix-serien,direkt RT-qPCR-serienoch"Sui"-serien av molekylära relaterade instrument.Produkter har använts i stor utsträckning inom grundforskning inom områdena biovetenskap, medicin, jordbruk, läkemedel och miljö.Kunderna finns på universitet, forskningsinstitut, sjukhus och andra enheter runt om i världen.

tydrtf (6)
tydrtf (7)

Posttid: 20 maj 2022